Naszą misją jest poprawa zdrowia oraz zachowanie sprawności i samodzielności seniorów, a także ich aktywizacja społeczna i zapobieganie wykluczeniu. Będziemy do tego dążyć poprzez realizację różnych projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w zakresie medycyny senioralnej.

Co robimy | AKTUALNOŚCI

Seniorzy
2019-05-17

W dniach 16-17 maja 2019 FUNDACJA WSPIERAJMY SENIORÓW, we współpracy zUniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Uniwersyteckim Szpitalaem Klinicznym weWrocławiu zorganizowali wspólnie już 2. FORUM WSPIERAJMY SENIORÓW,unikatowe wydarzenie edukacyjne dla seniorów, osób w różnymwymiarze opiekującymi się osobami starszymi, w tym personelu medycznego.Forum odbyło się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Ibis Styles w centrum Wrocławia

2019-04-25

Fundacja Wspierajmy Seniorow i Centrum Chorob Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zaprasza pacjentów ndo udziału w warsztacie „Codzienne Życie Pacjenta z Migotaniem Przedsionków”.

Nauka
2019-05-16

W dniach 16-17 maja 2019 FUNDACJA WSPIERAJMY SENIORÓW, we współpracy zUniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Uniwersyteckim Szpitalaem Klinicznym weWrocławiu zorganizowali wspólnie już 2. FORUM WSPIERAJMY SENIORÓW,unikatowe wydarzenie edukacyjne dla seniorów, osób w różnymwymiarze opiekującymi się osobami starszymi, w tym personelu medycznego.Forum odbyło się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Ibis Styles w centrum Wrocławia.

2019-04-16

Wszystkich lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, rehabilitantów, ratowników medycznych i pozostały personel medyczny, który na co dzień boryka się z problemami diagnostyki i leczenia osób w wieku podeszłym zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję medyczną poświęcono włąśnie tej grupie pacjentów, która odbędzie się w czwartek 16 maja 2019 r. w Hotelu Ibis Syles Wrocław w ramach 2. Forum Wspierajmy Seniorów.
Proszę pamiętać o konieczności wcześniejszej rejestracji - ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

2018-05-21

Leczą, uczą, prowadzą badania naukowe. Założyciele Fundacji Wspierajmy Seniorów uznali, że to za mało.