Co robimy | AKTUALNOŚCI

Czym jest zespół kruchości u chorych na niewydolność serca?

Wolontariusze Fundacji WSPIERAJMY SENIORÓW w czasopiśmie „Gerontologia Polska” opublikowali pracę pt. „Czym jest zespół kruchości u chorych na niewydolność serca?” (Diana Frontkiewicz, Bartosz Zawadzki, Maciej Bogusiak, Marcin Drozd, Monika Ciesielska, Maciej Gała, Izabella Uchmanowicz, Ewa A. Jankowska)

 

Streszczenie

W przebiegu niewydolności serca stwierdza się bardzo często zespół kruchości.  Częste współwystępowanie tych dwóch patologii wynika z podobieństwa mechanizmu do nich prowadzącego, jakim jest dysfunkcja mięśni szkieletowych i związany z nią spadek masy mięśniowej, upośledzenie tolerancji wysiłku fizycznego i sprawności fizycznej.  W niniejszej pracy przedstawiono związki patofizjologiczne, konsekwencje kliniczne, a także wybrane koncepcje profilaktyczne i terapeutyczne, które mogłyby w przyszłości odpowiednio przeciwdziałać i leczyć dysfunkcję mięśni szkieletowych, zespół kruchości i niewydolność serca.

 

Załącznik – teskt pracy