Co robimy | AKTUALNOŚCI

Byliśmy współorganizatorami Winter Summit in Palliative Medicine: Heart and Spirit in Palliative Care

http://ptodm.org.pl/ksztalcenie/konferencje/166975,winter-summit-2017

 

W dniach 1-2 grudnia 2017 roku w Bydgoszczy odbyła się konferencja poświęcona opiece paliatywnej u osób ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi Winter Summit in Palliative Medicine: “Heart and Spirit in Palliative Care”.

 

Podczas tego wydarzenia podpisano „Deklarację medycznego środowiska kardiologicznego, paliatywnego i internistycznego wskazująca na znaczenie opieki paliatywnej w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca”.

 

Z ramienia Fundacji WSPIERAJMY SENIORÓW podpisała ją Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska.  Tekst dokumentu z wszystkimi autorami wydrukowano w styczniowym numerze 2018 MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ.