Co robimy | AKTUALNOŚCI

Potrzeby edukacyjne dotyczące tematyki zdrowotnej wśród seniorów

Wolontariusze Fundacji WSPIERAJMY SENIORÓW w czasopiśmie „Pielęgniarstwo Specalistyczne” opublikowali pracę pt. „Potrzeby edukacyjne dotyczące tematyki zdrowotnej wśród seniorów, mieszkańców Wrocławia - badanie ankietowe” (Marcin Drozd, Diana Frontkiewicz, Bartosz Zawadzki, Maciej Bogusiak, Izabella Uchmanowicz, Monika Ciesielska, Maciej Gała, Marcin Fojutowski, Ewa A. Jankowska). Jest to podsumowanie dwóch badań ankietowych zrealizowanych przez Fundację WSPIERAJMY SENIORÓW.

 

Streszczenie

Starzenie się stanowi istotny problem współczesnych społeczeństw, także polskiego. Aby zwiększyć szanse osób starszych na zdrowe starzenie się, konieczne jest wdrożenie systemowych programów prewencji geriatrycznej, których kluczowym elementem powinny być programy edukacyjne dla seniorów.  Aby poznać potrzeby edukacyjne osób starszych w Polsce, przeprowadzono badania ankietowe, mające na celu ustalenie rodzaju i charakteru potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych wśród osób w wieku 65 lat i starszych, mieszkańców Wrocławia.  W pierwszej części projektu wzięło udział 14 osób (w tym 4 mężczyzn, średni wiek: 71±8 lat).  Spośród 33 zaproponowanych zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, ankietowani wskazali następujące 4 formy zajęć za najbardziej preferowane: problemy zdrowotne, ćwiczenia z fizjoterapeutą, treningi pamięci, oraz gry i zagadki logiczne.  W drugiej części projektu, w którym identyfikowano preferencje badanych odnośnie konkretnych form edukacji dotyczącej tematyki zdrowotnej, wzięło udział 31 osób (w tym 9 mężczyzn, średni wiek: 75±9 lat).  Spośród 17 zaproponowanych, ankietowani wskazali następujące formy edukacji zdrowotnej za najbardziej preferowane: możliwość kontaktu telefonicznego w przypadku nasilenia objawów i uzyskania porady medycznej, drukowane broszury/materiały/poradniki dotyczące moich schorzeń, możliwość posiadania osobistego urządzenia monitorującego funkcje życiowe, np. tętno, ciśnienie, oraz zajęcia grupowe zajęć ruchowych, poprawy kondycji fizycznej i rehabilitacji.  Najczęściej (39% ankietowanych), seniorzy chcieliby spotykać się raz w miesiącu, przez średnio 2 godziny (35% ankietowanych) oraz w godzinach przedpołudniowych 10-12 (32% ankietowanych).  Osoby starsze wysoko cenią zajęcia edukacyjne z zakresu tematyki zdrowotnej, w szczególności niektóre z nich (możliwość kontaktu telefonicznego, drukowane materiały edukacyjne).  Warto uwzględnić te preferencje w planowanych programach edukacyjnych z zakresu tematyki zdrowotnej dla seniorów.

 

Załącznik – teskt pracy