Co robimy | AKTUALNOŚCI

Profesor Andrzej Mulak Ambasadorem 1. Forum Wspierajmy Seniorów

2018-06-09

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że prof. Andrzej Mulak został jednym z Ambasadorów 1. Forum Wspierajmy Seniorów. Przy tej okazji postanowiliśmy porozmawiać z Panem Profesorem o karierze, przejściu na emeryturę i pasjach. Zapraszamy do lektury.

Prof. Andrzej Mulak

Panie Rektorze, pełnił Pan funkcję dziekana Wydziału Elektroniki, później został Pan Rektorem Politechniki Wrocławskiej, jak wspomina Pan swoją pracę dydaktyka i szefa największej wrocławskiej uczelni?

Przede wszystkim zarówno dziekanem, jak i rektorem zostałem trochę przez przypadek. Byłem naukowcem – praktykiem, nigdy nie sądziłem, że mogę pełnić obowiązki administracyjne. Zostałem niejako „wypchnięty” przez kolegów podczas jednych i drugich wyborów. Ponieważ sens działania upatruję w zespołowości, zależało mi wówczas, żeby stworzyć zespół z ludzi, z których wiedzy i doświadczenia wspólnie moglibyśmy skorzystać. Kiedy objąłem funkcję rektora wiedziałem, że Politechnika nie potrzebowała rewolucyjnych zmian, ale kontynuacji polityki poprzedników i dobrej atmosfery. Pod koniec lat 90-tych konsolidowało się szkolnictwo wyższe, powstawały silne kolegia rektorskie (KRASP). To wtedy właśnie zdecydowaliśmy, że egzamin maturalny zastąpi egzamin wstępny na studia. Mimo wielu obowiązków, jakie wtedy na mnie spoczywały, wspominam ten czas bardzo dobrze. Nie był on dla mnie nadmiernie wyczerpujący i stresujący. Mam szczęście do ludzi, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym i to na pewno miało wpływ na moją pracę dziekana i rektora.

Po przejściu na emeryturę nie przestał Pan być czynny zawodowo, nadal pracuje Pan na części etatu i pełni Pan też funkcję prezesa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Czy to znaczy, że praca naukowa wciąż jest motorem Pańskich działań?

Przejście na emeryturę pozwoliło mi na większe rozdysponowanie wolnego czasu między moich bliskich, więcej czasu spędzam też z wnukami, ale wciąż prezesuję WTN-owi, uczestniczę w Radzie Seniorów Rektorów oraz Radzie Fundacji Rektorów Polskich. Mam jeszcze trochę sił i chcę się nimi dzielić.

Jak spędza Pan czas wolny? Wiem, że Pańskie hobby oscylują wokół przyrody, szeroko pojętego kontaktu z naturą, a nawet astronomii. Znajduje Pan czas, mimo tylu zajęć, na jakąś aktywność?

Bardzo lubię las i kontakt z naturą w ogóle, piesze i rowerowe wycieczki. To mnie uspokaja i relaksuje, a także sprawia, że mam lepszy, pełniejszy obraz rzeczywistości. Od wielu lat wraz z rodziną jeżdżę na długie, nawet sześciotygodniowe wakacje nad polski Bałtyk. Uważam, że wypoczynek, szczególnie aktywny, jest w życiu człowieka niezmiernie ważny. Ktoś, kto nie potrafi wypoczywać nie jest wystarczająco wydajny... i szczęśliwy. Policzyłem kiedyś, że w ciągu 50 lat pracy dydaktyka mówiłem ponad półtora roku - 200-300 godzin rocznie. Trzeba było jakoś zbilansować ten wysiłek, a kontakt z naturą i długie wakacje znakomicie się do tego nadawały.

Jakich wskazówek udzieliłby Pan Rektor tym, którzy boją się, że koniec ich pracy zawodowej będzie oznaczał koniec aktywnego życia? Czy zdrowy tryb życia, prawidłowa dieta mają dla Pana znaczenie?

Warto podtrzymywać kontakt ze swoim środowiskiem pracy. O zdrową dietę od lat dba moja żona i to pewnie jej zawdzięczam dobry stan zdrowia. Nigdy też nie paliłem i starałem się unikać nadmiernych stresów. Na pewno ważne jest, żeby na emeryturze zająć się czymś, co przynosi satysfakcję, dla jednego to może być zbieranie znaczków, dla innego nordic walking, majsterkowanie, a nawet matematyka. Starałem się we wszystkim, co robię, zachować umiar i przypuszczam, że to właściwa cecha, dzięki której można czuć się akceptowanym i potrzebnym.

Czy sądzi Pan, że podjęta przez Fundację Wspierajmy Seniorów inicjatywa, by zorganizować 1. Forum Wspierajmy Seniorów może pomóc w edukacji prozdrowotnej i zmienić nastawienie seniorów do stylu życia na emeryturze?

Tak, edukacja seniorów jest niezwykle ważna. W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, obniżającą się liczbą urodzeń, musimy sobie zdawać sprawę, że seniorów jest na całym świecie coraz więcej. To od poziomu wiedzy i propagowania edukacji zdrowotnej zależy jakość życia seniorów - to czy będziemy sprawni i będziemy mogli cieszyć się zasłużoną emeryturą, służyć młodym wsparciem lub czy będziemy dla samych siebie i dla innych obciążeniem.

Rozmawiała Anna Baranowska, Fundacja Wspierajmy Seniorów

***

Andrzej Mulak – urodzony w 1936 r. w Krakowie profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Wrocławskiej w latach 1996–2002.

W 1959 r. ukończył studnia na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Habilitował się w 1975 r. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 1981–2001 był kierownikiem Zakładu Elektronowiązkowych Badań Powierzchni. W latach 1987–1990 był zastępcą dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej.
W latach 1990–1996 był dziekanem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003),Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Lwowskiej (2001 r.)

Andrzej Mulak jest prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Rady Fundacji Rektorów Polskich.