Co robimy | AKTUALNOŚCI

2. Forum Wspierajmy Seniorów - Warsztaty dla Seniorów, krótka relacja.

2019-05-17

W dniach 16-17 maja 2019 FUNDACJA WSPIERAJMY SENIORÓW, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Uniwersyteckim Szpitalaem Klinicznym weWrocławiu zorganizowali wspólnie już 2. FORUM WSPIERAJMY SENIORÓW,unikatowe wydarzenie edukacyjne dla seniorów, osób w różnymwymiarze opiekującymi się osobami starszymi, w tym personelu medycznego.Forum odbyło się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Ibis Styles w centrum Wrocławia.

Zrealizowano je w wyjątkowej formule, łączącej praktyczne warsztatyedukacyjne dla seniorów i ich opiekunów oraz konferencję dla lekarzy i innychpracowników medycznych, którzy w codziennej praktyce klinicznej borykają się zproblemami zdrowotnymi starszych pacjentów.

Patronat honorowy nad Forum objęli Pan Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia oraz czterej rektorzy wrocławskich uczelni, mianowicie: Prof. Adam Jezierski, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. Adam Rokita, JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Prof. Tadeusz Trziszka JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Prof. Grzego Kuczyński JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Trzej znakomici profesorowie wrocławskich uczelni zgodzili się pełnić funkcję Ambasadorów 2. Forum Wspierajmy Seniorów, a mianowicie: Prof. Jan Chmura, Prof. Andrzej Milewicz oraz Prof. Jan Miodek.

W czwartek (16 maja) odbyła się interdyscyplinarna konferencja środowiska medycznego poświęcona kluczowym problemom zdrowotnym osób starszych w modelu „porozmawiajmy o przypadkach". Do zapoznania się z inforamcją o Kenferencji Medycznej zapraszamy tutaj.

W piątek (17 maja) odbyły się interaktywne warsztaty przeznaczone dla seniorów.  Warsztaty zgromadziły ponad 250 seniorów nie tylko z Wrocławia, ale z całego Dolnego Śląska i woj. opolskiego i wielkopolskiego.

Podczas drugiego dnia Forum zostało zorganizowane aż 8 różnych warsztatów dla seniorów. Warsztaty były poświęcone między innymi:

  1. Powszechnemu problemowi, z jakim seniorzy borykają się na co dzień, a mianowicie kwestii stopniowo pogarszającej się pamięci (mgr Maja Juskiewicz),
  2. Kwestiom rozpoznawania pierwszych symptomów otępienia (demencji), które mogą być niezwykle ważne dla wczesnego postawienia diagnozy i rozpoczęcia skutecznego leczenia demencji (mgr Marta Duda-Sikuła z zespołem),
  3. Upadkom, jako jednej z poważnych utrat sprawności wśród osób starczych, czynnikami ryzyka oraz sposobami ich zapobiegania (mgr Violetta Magiera i mgr Małgorzata Gdesz z zespołem),
  4. Kwestiom prawidłowego przyjmowania leków, interakcji leków z owocami i warzywami oraz napojami, a także suplementami oraz lekami dostępnymi bez recepty (prof. Anna Wiela-Hojeńska i mgr Olga Fedorowicz z zespołem),
  5. Aktywności fizycznej – potencjalnym korzyściom, sposobie wyboru bezpiecznej aktywności fizycznej, doborze jej intensywności a także ciekawych informacji na temat Nordic Walking (dr Krzystof Aleksandrowicz i mgr Katarzyna Polerowicz-Borsuk z zespołem),
  6. Zapobieganiu rozpoznawaniu i leczeniu najczęstrzych chorób serca u osób starszych (niewydolność serca, migotanie przedsionków, choroba niedokrwienna serca), dr Marta Kałużna-Oleksy, lek. Marcin Drozd

W ramach warsztatów odbywały się zajęcia hatha jogi (koordynowane przez mgr Anetę Kurek) dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych a pozwalające na usuniecie napięć i sztywności powstałych na skutek braku odpowiedniej aktywności ruchowej oraz warsztaty poświęcone udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, objawom i sytuacjom, które mogą wskazywać na stany zagrożenia życia i zdrowia, a które wymagają szybkiego działania i kontaktu z pracownikami medycznymi.  Seniorzy ćwiczyli  umiejętności praktyczne na fantomach pod nadzorem lekarzy i ratowników medycznych, które odbyły się dzięki wsparciu dr hab. Jacka Smereki z zespołem.

Zdaniem uczestników Forum, pomimo wydawałoby się ogólnie dostępnej wiedzy (ale często niewiarygodnej), zorganizowanie tego wydarzenia okazało się strzałem w dziesiątkę.  Istnieje bowiem szereg instytucji, gdzie seniorzy mogą spędzać swój czas, otoczeni są doraźną opieką, natomiast brak im specyficznej i rzetelnej wiedzy medycznej i psychologicznej, przystosowanej do ich codziennych potrzeb i problemów, z którymi zmagają się każdego dnia.  Mało popularny i nie często poruszany społecznie temat depresji osób starszych, otępienia, możliwości rozróżnienia stanów lękowych okazał się bardzo interesującym i wyczekiwanym zagadnieniem.  Uczestnicy cieszyli się, iż dzięki warsztatom w ramach 2. Forum Wspierajmy Seniorów, otrzymali bardzo konkretne narzędzia, ćwiczenia, poparte otrzymanymi materiałami edukacyjnymi, poprawiające stan ich wiedzy w tym temacie.  Seniorzy pozostali złaknieni kolejnych spotkań.

Dzisiejsi seniorzy są bowiem osobami, którzy, jak wszyscy, nie chcą się zestarzeć…Chcą iść z duchem czasu, zdobywać wiedzę w interesujących ich zagadnieniach, także tych dotyczących zdrowia ich samych i ich najbliższych, są ciekawi i przerażeni jednocześnie nowinkami technicznymi i tym, co niesie ze sobą dzisiejszy świat.  Nie chcą się czuć wykluczeni społecznie.  Wśród seniorów istnieje głód wiedzy medycznej i psychologicznej.

To właśnie świadomość potrzeby edukacji w tych obszarach stała za założycielami Fundacji Wspierajmy Seniorów. I temu właśnie miało służyć zorganizowanie 2. FORUM WSPIERAJMY SENIORÓW, a sądząc po frekwencji, zainteresowaniu wydarzeniem i pochlebnych opiniach, projekt okazał się być wielkim sukcesem.