Co robimy | AKTUALNOŚCI

Współtworzyliśmy I Forum “Serce Pacjenta” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2019-09-28

28 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się pierwsza edycja prawdziwego święta serca z udziałem największych polskich kardiologów.  Wydarzenie stanowi odpowiedź na problem wciąż zbyt niskiej świadomości pacjentów w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych, a zarazem stanowi próbę ich aktywnego włączenia w proces terapeutyczny. Jak wskazują eksperci, aby chory mógł jednak zrozumieć swoje schorzenie, trzeba wyjść mu naprzeciw: mówić prostym, przystępnym językiem, tłumaczyć niezrozumiałą często terminologię medyczną i objaśniać ścieżki systemu. Wszystko to organizatorzy przewidzieli podczas I Forum “Serce Pacjenta” - w czterech blokach tematycznych (Pacjent po zawale serca, Pacjent z chorobą zastawki, Pacjent z arytmią, Pacjent z niewydolnością serca) specjaliści poruszyli najważniejsze zagadnienia dotyczące zarówno leczenia, jak i codziennego życia z chorobą. Na uczestników czekały również praktyczne warsztaty (pierwsza pomoc, radzenie sobie ze stresem, aktywność fizyczna pacjenta kardiologicznego, zespół kruchości w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego), a także sesja dyskusyjna “Z pacjentem w roli głównej”, gdzie prelegentami byli prawdziwi pacjenci opowiadający o własnych doświadczeniach - od wszczepienia kardiowertera-defibrylatora po przeszczep serca

 

W codziennej praktyce obserwujemy różny poziom świadomości i edukacji chorego - mówi prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum “Serce Pacjenta”, I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego. - Są pacjenci, którzy doskonale wiedzą, na czym polega istota ich choroby i jakie są ewentualne możliwości terapeutyczne, a nawet podpowiadają nam czasami, w jaki sposób chcieliby być leczeni. Z drugiej strony bardzo często spotykamy pacjenta, który na pytanie o to, jakie stosuje leki, mówi że nie wie, za to wie jego żona.

 

I Forum “Serce Pacjenta” to również symboliczny początek nowego etapu współpracy między Polskim Towarzystwem Kardiologicznym a organizacjami pacjenckimi. Jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, prezes PTK oraz członek Komitetu Organizacyjnego wydarzenia, eksperci i pacjenci potrzebują wzajemnego wsparcia swoich aktywności w działaniach edukacyjnych i systemowych - szczególnie w kwestii chorób sercowo-naczyniowych, najczęstszej przyczyny umieralności w Polsce.

 

  • Jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne nie możemy nawiązać kontaktu z każdym pojedynczym chorym, stąd m.in. potrzeba współpracy z organizacjami pacjenckimi, które mogą dystrybuować kolejne informacje wśród swoich członków, a oni - wśród następnych. Jednym z wspólne prowadzonych projektów mogą być kampanie medialne. Mają potencjał dokonania zmiany w świadomości chorych, którzy dzięki nim zrozumieją np., że reklamowane szeroko suplementy diety, które są wręcz nachalnie “wciskane” we wszystkich mediach, nie stanowią rozwiązania i nie przedłużają życia czy zdrowia - tłumaczy prof. Witkowski.

 

To właśnie organizacjom pacjenckim poświęcono oddzielną część Forum “Serce Pacjenta”. Podczas praktycznych warsztatów działacze mogli zapoznać się z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności w obrębie trzeciego sektora, w tym administracją i księgowością, prawem czy public relations.

 

  • Będziemy na pewno wspierać powstawanie nowych stowarzyszeń. W tej chwili organizacji skupiających pacjentów z chorobami układu krążenia jest niewiele, szczególnie kiedy porównamy je z liczbą tych dotyczących onkologii. Dlatego też przed nami stoi duże wyzwanie - dodaje prof. Straburzyńska-Migaj.

 

Podczas I edycji wydarzenia odbyła się również ekspercka debata z udziałem reprezentantów środowiska lekarskiego, pacjenckiego i administracji publicznej, w której udział wzięli: dr n. med. Adam Kozierkiewicz, Instytut Zdrowia Publicznego UJCM, dr n. med. Zbigniew Eysymontt, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, Grzegorz Hudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, dr n.med. Anna Zwolan, wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, oraz Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów “EcoSerce”. Specjaliści również podjęli temat współpracy lekarsko-pacjenckiej, określając wzajemne potrzeby i priorytety, a także wskazując na zaniedbania, które do tej pory nie pozwalały rozwinąć się partnerstwu na każdym szczeblu kontaktu. To właśnie partnerstwo - w miejsce dotychczas paternalistycznej relacji - pozwala na szybsze i skuteczniejsze leczenie. Świadomy pacjent, który zadaje pytania, rozumie swoją chorobę i zna przepisane mu leki, o wiele częściej będzie przestrzegał zaleceń terapeutycznych. Jak bowiem wskazują badania, po stronie chorego leży aż 40 proc. odpowiedzialności za powodzenie terapii.

 

  • Świadomy pacjent to pacjent odpowiedzialny za swoje zdrowie i życie. Aby jednak mógł tę odpowiedzialność rozwinąć, musi wiedzieć, na czym ma ona polegać. Powinien więc mieć kogoś, kto go prawidłowo poprowadzi, pewnego moderatora, który wskaże mu odpowiednią drogę. Ważne, aby ten proces rozpoczynać jak najwcześniej:od lekarza POZ, a nawet już od pielęgniarki w szkole - podsumowuje doktor Anna Zwolan.

 

Wydarzenie poprzedzał XXIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którego integralną częścią jest właśnie I Forum "Serce Pacjenta”. Pierwsza edycja spotkania ekspertów i pacjentów uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnej Izby Lekarskiej, Marszałka Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz Forum Ekonomicznego.