Ile lat trzeba mieć, żeby być seniorem? Na zdjęciu wesoła seniorka.

Ile lat trzeba mieć, żeby być seniorem?

W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie długość życia znacząco wzrosła, pojawia się pytanie: ile lat trzeba mieć, żeby być seniorem? Kryteria wiekowe dla tej grupy ludzi są niezwykle różnorodne, a ich definicja medyczna i prawna różni się w zależności od kontekstu. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom bycia seniorem oraz zmianom, zarówno fizjologicznym, jak i psychologicznym, które towarzyszą temu okresowi życia.

Kryteria wiekowe

Według definicji medycznej

Początek wieku senioralnego jest często kojarzony z osiągnięciem przez daną osobę około 65 roku życia, kiedy organizm ulega zmianom związanym ze starzeniem się. Jest to jednak raczej ogólna tendencja niż ścisła zasada, ponieważ każdy człowiek jest jednostką. Proces starzenia może przebiegać indywidualnie nawet w obrębie tej samej grupy wiekowej. Pewne rozpowszechnione, typowe ograniczenia zdrowotne zwykle pojawiają się właśnie po 65 roku życia, jak na przykład poniższe.

 • Podatność na wiele chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy choroby układu krążenia.
 • Pochyłe postawy ciała i bóle kręgosłupa, ze względu na postępujące zmiany zwyrodnieniowe w stawach i mięśniach.
 • Zaburzenia słuchu i wzroku spowodowane naturalnym procesem starzenia się zmysłów.

Jednakże każdy człowiek może się starzeć inaczej, w zależności od czynników genetycznych, stylu życia czy ogólnej kondycji zdrowotnej. Nie należy też traktować 65 lat jako automatycznego progu wieku senioralnego. W różnych kulturach granice te są zróżnicowane.

Według definicji prawnej

Definicja wieku senioralnego w ujęciu prawnym odnosi się przede wszystkim do przywilejów i rozwiązań skierowanych do tej grupy wiekowej. Jest to okres, kiedy człowiek osiąga pewien próg uprawniający go do korzyści. Do takich benefitów należą między innymi:

 • Zniżki na komunikację publiczną, co ułatwia seniorom aktywne funkcjonowanie.
 • Ulgi podatkowe, które zwiększają siłę nabywczą emerytur i małych dochodów.
 • Dostęp do programów społecznych oferujących pomoc i wsparcie.
 • Możliwość ubiegania się o specjalne świadczenia.

Wiek senioralny w większości państw oscyluje wokół 60-65 lat. Jednak dokładne granice należy sprawdzić indywidualnie, biorąc pod uwagę przepisy i regulacje danego kraju. W obrębie Unii Europejskiej wiek senioralny różni się między państwami, choć często jest ustalany na poziomie powyżej 60 roku życia.

Zmiany z fizjologicznego u seniorów

Ze starzeniem się organizmu wiąże się wiele zmian fizjologicznych wpływających na stan zdrowia i funkcjonowanie osób starszych. Z wiekiem maleje:

 • Siła i wytrzymałość mięśni, które stają się bardziej podatne na urazy.
 • Gęstość kości, co zwiększa ryzyko osteoporozy i złamań.
 • Sprawność układu odpornościowego, przez co infekcje i choroby są trudniej zwalczane.

Ponadto pogarsza się koordynacja ruchów, reakcje zwolnią, a zmysły stają się mniej wrażliwe. Te zmiany mogą prowadzić do większej podatności na choroby, ograniczenia samodzielności czy pogorszenia jakości życia. Jednak wiele osób starszych dobrze radzi sobie z wyzwaniami związanymi z wiekiem. Ważne jest:

 • Aktywne trzymanie się zdrowej diety i unikanie nadwagi.
 • Regularne ćwiczenia fizyczne, dostosowane do sprawności.
 • Systematyczne kontrole lekarskie, które pozwalają wcześnie wykryć i leczyć różne dolegliwości.

Dzięki temu wiek senioralny może być czasem pełnym energii i radości, a nie tylko chorób i ograniczeń.

Zmiany z psychologiczne u seniorów

Wraz z wiekiem senioralnym pojawiają się często różne zmiany psychiczne i emocjonalne. Mogą dotyczyć:

 • Pamięci i koncentracji, które ulegają naturalnemu osłabieniu przez co człowiek staje się bardziej zapominalski, a problemy i informacje trudniej zapadają w pamięć.
 • Podejmowania decyzji, gdyż reakcje i osądy mogą stać się wolniejsze i bardziej ostrożne.
 • Nasilenia się samotności spowodowanej utratą bliskich osób, przejściem na emeryturę czy trudnościami w nawiązywaniu nowych relacji.

To może prowadzić do depresji czy lęku, szczególnie jeśli brakuje wsparcia. Dlatego tak ważna jest aktywność seniorów- udział w zajęciach, grupach i wydarzeniach społecznych, które pozwalają zachować dobre samopoczucie i radość życia. Dobry nastrój buduje:

 • Kontakt z bliskimi i przyjaciółmi, nawet jeśli są już na emeryturze.
 • Podejmowanie nowych aktywności i pasji.
 • Pielęgnowanie wiary i nadziei na lepsze jutro.

Te czynniki pomagają zniwelować negatywne skutki procesów starzenia się i umożliwiają czerpanie radości z każdego dnia.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *