Jak wspierać opiekę nad seniorami? Na zdjęciu mężczyzna z seniorką.

Jak wspierać opiekę nad seniorami?

W obliczu starzejącego się społeczeństwa coraz większym wyzwaniem staje się zapewnienie odpowiedniej opieki osobom w podeszłym wieku. Jakich rozwiązań mogą poszukiwać seniorzy i ich bliscy?

Programy rządowe dla osób starszych

Państwo oferuje pewne formy pomocy skierowane specjalnie do seniorów. Należą do nich przede wszystkim:

  • Ośrodki wsparcia – dzienne domy i kluby seniora, w których starsze osoby mogą miło i aktywnie spędzać czas. Często zapewniają one także posiłki, zajęcia rehabilitacyjne, kulturalne i towarzyskie.
  • Usługi opiekuńcze – pomoc w codziennych czynnościach, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie, mycie, ubieranie się. Mogą być świadczone w miejscu zamieszkania seniora.
  • Teleopieka – całodobowy monitoring stanu zdrowia starszej osoby za pomocą specjalnego urządzenia i linii telefonicznej. Umożliwia natychmiastowe wezwanie pomocy w razie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Centra dziennego pobytu

Centra dziennego pobytu dla seniorów to placówki, które zapewniają starszym osobom opiekę w ciągu dnia, kiedy rodzina jest w pracy. W centrach tych podopieczni mogą liczyć na gorący posiłek, pomoc w czynnościach życia codziennego, a także uczestniczyć w zajęciach aktywizujących. Dzięki temu są bezpieczni, jednocześnie nie zamykając się w czterech ścianach domu.

Opieka domowa

Opieka domowa umożliwia seniorom jak najdłuższe pozostanie we własnym mieszkaniu, przy zachowaniu dotychczasowego trybu życia. Specjalnie przeszkolony opiekun przychodzi do domu podopiecznego i pomaga mu w codziennych czynnościach. Może też dotrzymywać mu towarzystwa, robić zakupy, czy przygotowywać posiłki. To dobre rozwiązanie dla osób mających trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.

Organizacje pozarządowe wspierające seniorów

Wolontariusze odgrywają ogromną rolę we wsparciu seniorów. Często służą pomocą w domu starszej osoby – robiąc drobne zakupy, sprzątając czy gotując. Towarzyszą też podopiecznym w wyjściach, jeżdżą z nimi na wycieczki. Dzięki temu samotni seniorzy mają się do kogo odezwać i mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Liczne organizacje pozarządowe prowadzą zbiórki darów dla seniorów – ubrania, żywności, środków higienicznych i leków. Dary trafiają do osób potrzebujących, których emerytura ledwo starcza na podstawowe potrzeby. Akcje te ulżą trudnej sytuacji wielu starszym ludziom znajdującym się w ciężkich warunkach materialnych.

Opieka rodzinna nad seniorami

Opieka nad osobą starszą bywa psychicznie wyczerpująca. Dlatego tak ważne jest zadbanie o własne zdrowie psychiczne. Wparciem mogą służyć porady psychologa lub terapeuta, grupy wsparcia dla opiekunów osób zależnych. Pozwala to zapobiec wypaleniu i dalej kompetentnie wspierać bliską osobę.

Państwo oferuje pewne ułatwienia opiekunom rodzinnym – m.in. możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki, ulgi podatkowe czy specjalny zasiłek opiekuńczy. Warto zapoznać się z przysługującymi możliwościami, aby wesprzeć bliską osobę nie rezygnując z pracy zawodowej.

Opieka nad seniorem to złożone wyzwanie. Na szczęście zarówno państwo, jak i organizacje pozarządowe oferują różnorodne formy pomocy starszym osobom i ich rodzinom. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie godnego i bezpiecznego życia seniorom oraz wsparcie ich bliskich w trudnej roli opiekunów.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *