Fundacja WspierajmySeniorów

Witaj na stronie naszej fundacji WspierajmySeniorów! Jesteśmy organizacją non-profit, która z pasją i zaangażowaniem wspiera seniorów oraz ich rodziny, pomagając im odnaleźć radość i sens życia w starszym wieku. Wierzymy, że starość to piękny okres, który może być pełen aktywności, wzajemnego wsparcia i miłości. Nasza misja to nie tylko pomoc, ale również integracja i aktywizacja społeczna seniorów. Oto niektóre z działań, które podejmujemy, aby osiągać nasze cele.

  1. Warsztaty i szkolenia – organizujemy regularne warsztaty i szkolenia dla seniorów oraz ich rodzin, które obejmują różnorodne tematy, takie jak zdrowy tryb życia, opieka nad osobami starszymi, rozwijanie pasji czy korzystanie z nowoczesnych technologii. Dzięki temu, nasi podopieczni zdobywają nowe umiejętności, a ich rodziny uczą się, jak efektywnie wspierać ich na co dzień.
  2. Grupy wsparcia – tworzymy i prowadzimy grupy wsparcia, w których seniorzy mogą się spotykać, dzielić swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać. Grupy te są prowadzone zarówno przez naszych specjalistów, jak i przez samych uczestników, co daje im poczucie sprawczości i wpływu na swoje życie.
  3. Wydarzenia integracyjne – organizujemy różnorodne wydarzenia, mające na celu integrację seniorów z lokalnym środowiskiem. Są to m.in. pikniki, wycieczki, koncerty oraz spotkania z przedstawicielami innych pokoleń. Dzięki temu, seniorzy mają możliwość nawiązywania nowych znajomości i budowania relacji międzypokoleniowych.
  4. Wolontariat – zachęcamy seniorów do włączania się w różne formy wolontariatu, zarówno na rzecz innych osób starszych, jak i młodszych pokoleń. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, które oferują możliwość wsparcia wolontariackiego. Wolontariat daje seniorom poczucie wartości i pozwala im spojrzeć na siebie z innej perspektywy.
  5. Doradztwo i pomoc prawna – w ramach naszych działań oferujemy także bezpłatne doradztwo i pomoc prawną seniorom oraz ich rodzinom, które mogą potrzebować wsparcia w sprawach związanych z opieką, prawami seniorów czy korzystaniem z różnych świadczeń.
  6. Współpraca z lokalnymi władzami – dążymy do stałej współpracy z lokalnymi władzami, aby wspólnie tworzyć przyjazne dla seniorów przestrzenie i rozwiązania. Podejmujemy wspólne inicjatywy, takie jak modernizacja infrastruktury, tworzenie miejsc spotkań czy organizacja lokalnych programów pomocy dla seniorów i ich rodzin.
Uśmiechnięci seniorzy patrzą na siebie z miłością.
  1. Promowanie zdrowego stylu życia – zachęcamy seniorów do dbania o swoje zdrowie poprzez organizowanie warsztatów związanych z dietą, ćwiczeniami fizycznymi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne. Współpracujemy z lekarzami, dietetykami i specjalistami ds. aktywności fizycznej, którzy chętnie udzielają porad i pomagają naszym seniorom w dążeniu do zdrowego trybu życia.
  2. Programy opiekuńcze – wspieramy rodziny seniorów poprzez oferowanie programów opiekuńczych, które umożliwiają im korzystanie z pomocy doświadczonych opiekunów. Dzięki temu, rodziny mogą poczuć ulgę w obowiązkach związanych z opieką, a seniorzy mogą cieszyć się odpowiednią troską i wsparciem.
  3. Działalność informacyjna – regularnie publikujemy materiały informacyjne, zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej, dotyczące zagadnień związanych z życiem seniorów oraz ich rodzin. Dzięki temu, chcemy ułatwić dostęp do wiedzy na temat zdrowia, aktywności społecznej, praw i możliwości wsparcia dla osób starszych.
  4. Partnerstwo z innymi organizacjami – współpracujemy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami non-profit, które również zajmują się pomocą seniorom i ich rodzinom. Dzięki temu, możemy wspólnie prowadzić projekty, wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, a także tworzyć jeszcze lepsze warunki dla aktywizacji społecznej seniorów.
Działania naszej fundacji mają na celu zapewnienie wsparcia seniorom oraz ich rodzinom, aby mogli cieszyć się pełnią życia i radością płynącą z międzypokoleniowych relacji. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami możemy sprawić, że starość stanie się dla wszystkich okresem wartościowym, pełnym optymizmu i poczucia wspólnoty. Zapraszamy serdecznie do współpracy i wsparcia naszej działalności!

Pomagamy

Wspieramy

Uświadamiamy​

Edukujemy​

Uśmiechnięci seniorzy w okularach patrzą prosto w obiektyw aparatu.